Partneři projektu

                
 

Základní údaje o projektu:

 
Název projektu:
Příjemce dotace:
Operační program:
Číslo a název prioritní osy:
Typ projektu:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:

Autor projektu DSP:                     
Projektant DPS:                                             
Zhotovitel stavební části:           
Dodavatel digitálního systému 
a interaktivní expozice:     
Projekční systém:                          
Projekční kopule:                           
 
Celkové výdaje projektu:                          
Celková výše dotace:                                   
 z toho 85 % z fondů EU:                             
 z toho 15 % ze státního rozpočtu ČR: 
  
Digitální planetárium v Hradci Králové
Královéhradecký kraj
Výzkum a vývoj pro inovace (www.opvavpi.cz)

3 – Komercializace a popularizace VaV 
Návštěvnické centrum
1. prosinec 2011
30. listopad 2014

Ing. arch. K. Schmied ml., AKIA, a.s.
ARCHaPLAN s.r.o.
FATO a.s.

AV MEDIA, a.s.
ZEISS powerdome®VELVET,  SCISS Uniview™
Spitz NanoSeam

111 495 090 Kč
104 673 499 Kč
88 972 474 Kč
15 701 025 Kč